Det finns ett par branscher där bristen på arbetskraft förväntas bli mycket hög under minst fem år. Bland dessa finns byggbranscher enligt Arbetsförmedlingens prognos. De som idag utbildar sig till målare, murare eller träarbetare bör alltså ha mycket god chans att få jobb efter färdig utbildning.

Det var i början av 2018 som tidningen Svensk Byggtjänst publicerade en artikel där man presenterade sifforna från Arbetsförmedlingen. Där lyftes det fram att bristen på utbildad personal är stor och att denna bristen förväntades öka med tiden.

Delvis beror bristen på personal inom byggsektorn på att branschen överlag är i expansion. Den stora bristen på bostäder (inte minst i Stockholm) resulterar i nybyggnationer och ombyggnationer ”på löpande band”. Bristen på byggpersonal är just störst i Stockholm och mellanstora städer. Detta eftersom de är i en expansionsfas men många inflyttande. Det är enbart på landsbygden som efterfrågan är lägre.

Bristen har uppmärksammats på flera håll

Att bristen är stor på kunnig personal har lyfts upp av flera facktidningar och lokala nyhetstidningar. Det finns bland annat brist på murare, snickare och målare i Stockholm. Men även i andra delar har problemet lyfts upp.

Ett exempel är Folkbladet.se som publicerat en artikel om den stora bristen på målare som förväntas uppstå. I inledningen skriver de att bristen kan övergå till kris inom tio år. Detta om inte fler väljer att utbilda sig till målare och börjar jobba inom branschen.

En orsak att det är brist är att det helt enkelt inte är populärt att utbilda sig till målare redan på gymnasienivå. I en intervju nämns att bygg- och anläggningsprogrammet för många är andra eller tredjevalet vid gymnasieansökan. De som kommer in behöver därmed inte ha speciellt stort intresse för yrket – även om många har det.

I artikeln lyfts det fram att målare fortfarande dras med en ”gammal bild”. En bild av att det skulle vara farligt för hälsan, vilket det även var förr. Men med dagens krav gällande arbetsmiljö och ändrade färger vilket förbättrat yrket avsevärt. Exempelvis används enbart vattenspäda färger sedan en lag 1987 som förbjudit lacknaftabaserade färger vid inomhusmålning. Men även om detta alltså har förändrats för länge sedan kan det vara en orsak till att vissa drar sig för att jobba inom området. I längden skapar det en brist på målare i Stockholm och många andra städer i expansion.

Målare trivs överlag väldigt bra med sitt yrke och ser ljust på framtiden detta speciellt när man pratar med personal på målarenstockholm.se.

Stor brist på personal inom byggsektorn under minst fem år