När man har en kommersiell webbplats är det viktigt att man kontinuerligt jobbar med att öka sin exponering. Om ingen ser, eller besöker, webbplatsen kan man inte använda den optimalt. Har man en butik i någon form kan synligheten ha en nära koppling till huruvida man kan generera en inkomst eller inte. Att satsa allt i sin marknadsföringsbudget på traditionell marknadsföring är sällan värt ansträngningen. Det finns stora kostnader för denna marknadsföring och utdelningen kan vara allt för låg. I och med att man vill attrahera de som är på nätet, är det också här man bör söka delar av sina kunder. Det finns ingen anledning att helt upphöra med vanlig marknadsföring, men i kombination med sökmotoroptimering kan man många gånger nå bättre resultat.

Hur rankar man på Google?

Det finns inte ett svar som alltid gäller på denna fråga. Allt handlar om hur webbplatsen ser ut för tillfället och vad för utmaningar som finns att hitta. När det kommer till sökmotoroptimering är det viktigt att titta på de olika delarna av en webbplats. Nedan finns en uppdelning som torde vara gångbar i flertalet fall.

  • Sidstruktur
  • Kod
  • Rubriker
  • Bilder
  • Alt taggar
  • Textinnehåll
  • Internlänkar
  • Externa länkar
  • Serverhastighet
  • Certifikat

Har man gått igenom listan ovan har man nått långt! Det är dock inte på något vis färdigt. Att sträva efter en optimalt sökmotoroptimerad webbplats är beundransvärt men inte alltid optimalt. Det behöver finnas utrymme för konstnärlig frihet. Trots allt handlar det inte bara om att man skall få en så bra position som möjligt. Det gäller också att användare tycker om att vara på webbplatsen och att man får besökare som stannar kvar! Här finns dock inte några motsättningar. Det går utmärkt att ha en sida optimerad för sökmotorer utan att den blir tråkig eller anonym. Har man själv inte rätt kompetens för att nå resultat inom SEO kan man vinna på att anlita någon expert utifrån. Det finns en rad olika byråer som jobbar hårt för att deras kunder skall få så bra synlighet som möjligt. Detta oavsett om man fokuserar på den egna hemsidan eller på länkar.

Sökmotoroptimering är en förhållandevis ny bransch i Sverige. Detta medför att utbudet växer stadigt. Genom att titta på vad en byrå erbjuder kan man jämföra tjänster och hitta den som är bäst för jobbet.

Förbättra webbplatsen för att synas