Soluno är ett företag som erbjuder molnbaserade telefonväxellösningar. Alla kommunikationslösningar är operatörsoberoende vilket ger kunderna en stor frihet att välja vilken operatör som passar dem bäst eller att byta operatör. Soluno är en av de största spelarna på den nordiska marknaden och växer hela tiden. Det är ett företag som har internationella ambitioner för sin telefonväxel och de har all anledning att ha bra självförtroende. På kort tid har de redan erövrat tio procent av den svenska marknaden tack vara sin unika och innovativa telefonväxel.

Solunos telefonväxel – både smart och effektiv

Solunos telefonväxel skiljer sig på många sätt från en traditionell växel. Alla kanske inte riktigt har grepp om vad en molnbaserad telefonväxel innebär men för den som köper in växellösningar är det enkelt att se hur många fördelar Solunos telefonväxel har. Men behöver inte köpa in kostsam hårdvara när man använder Solunos telefonväxel. Systemet är stabilt och du som företagare behöver inte hålla koll på tekniken eller uppdatera den, det sköter Solunos tekniker. Du får helt enkelt mer tid att koncentrera dig på ditt företag och att utveckla det på bästa sätt när du slipper ägna tid åt telefonväxeln.

Vem använder Solunos telefonväxel?

Det är många olika företag som använder sig av Solunos telefonväxel. Något som de alla har gemensamt är att de fokuserar på modern teknologi och nutidens teknik. De vill ha effektiva och lösningar för sin telefonväxel och har därför valt den molnbaserade växellösning som Soluno erbjuder. Solunos telefonväxel är en mycket avancerad form av mobil växel. Man kan koppla till mjukvarutelefoner och föra olika typer av statistik. Man kan spela in kunderna som ringer in och sin egen personal och integrera olika typer av databaser. Solunos telefonväxel kan enkelt anpassas till telefonkonferenser och olika CRM-program.

För den som vill ha nöjda kunder

Med Solunos telefonväxel kan man också koppla in en funktion som kallas ”web callback”. Kunden behöver då inte sitta i telefonkö och vänta på sin tur utan blir uppringda av någon från ert företag. Kunden kan själv välja vilken tid och dag som den önskar bli kontaktad på. Kunden kan begära att bli uppringd via er webbsida eller genom att kontakta er via sms eller email. Denna tjänst är mycket populär och kunderna uppskattar den. Kunden känner sig respekterad eftersom ni värderar deras tid och inte vill att de ska sitta i telefonköer och vänta.

Ny teknologi för telefonväxlar