Kameraövervakning ökar

Ska man sätta upp kameraövervakning på allmän plats så måste man ansöka om tillstånd och dessa ansökningar har ökat stort de senaste femton åren. Lagen har ändrats och sedan några år tillbaka finns det större möjligheter att få använda kameraövervakning. Den nya lagen innebär att man bara behöver göra en anmälan till länsstyrelsen i det län där övervakningskameran ska sättas upp. Ska man till exempel sätta upp kameraövervakning vid en bankomat, butik eller parkeringshus behöver man nu för tiden inte ansöka om ett speciellt tillstånd, man har bara anmälningsplikt till länsstyrelsen. Vill du ha en kameraövervakning på annan allmän plats måste du dock ansöka om tillstånd. 

Har kameraövervakning effekt på brottsstatistiken? 

Det är alltid svårt att studera kameraövervakning och vilken effekt den egentligen har på brottsstatistiken. För att kunna dra några statistiska slutsatser så måste man ha ett stort antal övervakningskameror att studera. Polisen brukar vara positivt inställd till kameraövervakning eftersom det förenklar deras arbete. Det är alltid enklare att identifiera förövare och inbrottstjuvar om det finns bildmaterial att gå på. Brottsförebyggande rådet har gjort en del försök och studier, till exempel satte man upp kameraövervakning på två olika ställen i Stockholms innerstad för att undersöka om kamerorna hade en effekt på våldsbrotten men det var svårt att dra några säkra slutsatser eftersom studien var så liten. 

Kameraövervakning – ett arbetsredskap för polisen 

Det finns vissa belägg för att sexualbrotten faktiskt minskar om man sätter upp kameraövervakning. Polisen menar också att man kan avbryta våld och fickstölder tack vara kameraövervakningen. Bildmaterialet som finns sparat kan hjälpa polisen i många situationer. Genom att kolla igenom övervakningsfilmerna så blir det mycket enklare att gripa misstänka brottslingar. Filmerna fungerar också som bra bevismaterial vid en eventuell rättegång. Polisen har också fått tillgång till mycket mer kameraövervakning i många utsatta förorter som till exempel Rinkeby och Tensta de senaste åren. 

Kameraövervakning på arbetsplatser 

Ibland finns det arbetsplatser som behöver kameraövervakning av olika skäl. Hur det får gå till är noga reglerat i lag. Det räcker alltså inte att göra en anmälan till länsstyrelsen när man vill installera kameraövervakning på en arbetsplats. Det är inte förbjudet att sätta upp kameraövervakning men man måste vara noga med att informera personalen. Dels ska man berätta för personalen att kameraövervakning pågår, dels måste man sätta upp skyltar som tydligt informerar om kameraövervakningen. Det är viktigt att både anställda och kunder vet att de är filmade. Dold kameraövervakning är inte tillåtet. 

Kameraövervakning ökar