Om privat assistanssamordnare anlitas är det mycket viktigt att rätt information lämnas in till Försäkringskassan eftersom det är denna information som ligger till grund för hur stora utbetalningar som ska ske. Det gäller då både information från assistansanordnaren samt från den person som är berättigad assistans. Skulle någon information vara felaktigt eller saknas kan Försäkringskassan avvakta med utbetalningen till korrekt information uppgetts.

Krav på företaget

För att ett företag ska få bedriva verksamhet som assistanssamordnare krävs det att företaget har godkänd F-skattsedel samt har de tillstånd som krävs för att just utföra assistans. Dessa tillstånd ges ut av IVO och mer information om detta går att läsa på IVO.se

Krav på dig som är berättigad assistans

Om du är berättigad assistans ska du lämna in information till Försäkringskassan. I ett första skede är det blankett 3079. På den blanketten framgår det vilket företag som anlitas som assistanssamordnare. När den skickas in ska även avtalet mellan parterna skickas in som kopia. Skulle ett byte ske av assistanssamordnare eller avtalet ändras behöver en ny 3079 skickas in. Detta behöver komma in till Försäkringskassan före den 15:e för att utbetalning ska kunna ske till rätt betalningsmottagare. Därefter skickas en månatlig löpande uträkning in till Försäkringskassan.

Redovisning av utförd assistans

Varje månad måste en tidsredovisning skickas in som påvisar den utförda assistansen från samtliga assistenter. Detta kan ske med blankett 3059 eller elektroniskt via ELT. Överlag rekommenderas ELT då det minimerar risken för otydlighet eller fel ifyllda blanketter. Denna tidsredovisning ska skickas in så fort som månadssamanställning skett. Detta ska däremot alltid ske före den 5:e den andra månaden efter att den gällande assistansen blivit utförd. Efter att Försäkringskassan granskat den inskickade informationen kan eventuella kompletteringar behöva ske.

Assistanssamordnare påbörjar uppdraget – innan ersättning beviljas

I det fall en assistanssamordnare påbörjat ett uppdrag med assistans innan personen har fått klart med att assistans beviljas ska blanketten 3080 användas. Det är en blankett där man anmäler uppgifter kring den hjälp som utförts retroaktivt. Ovan information är en kortare sammanfattning av vad Försäkringskassan anger på sin hemsida som information till privata assistanssamordnare. Besök Försäkringskassan.se för aktuell information. (Med reservation för eventuella felaktigheter)

Information till Försäkringskassan vid privat assistanssamordnare