Därför är premiepensionen viktig

När det nya pensionssystemet i Sverige infördes för 17 år sedan utlovades att systemet skulle vara bättre än det gamla ATP-systemet. Ju mer du jobbade, desto mer skulle du få i pension. Detta stämmer förvisso till viss del, men det finns samtidigt ett tak för intjänandet till pensionen som inte är tillräckligt högt för att bara de allra rikaste i samhället ska slå i det.

En annan bild som målades upp var den att man i det nya systemet hade chans att bli miljonär som pensionär. När premiepensionspengarna nu kunde investeras i aktiefonder fanns möjligheten att PPM-pengarna kunde få en närmast ohämmad tillväxt, förutsatt att man valde rätt fonder att placera pengarna i. Även detta är till viss del sant, även om kritiker ofta hävdar motsatsen. Det finns ingen övre gräns för hur stor avkastning du kan få på dina premiepensionspengar. Precis som vid placering på den vanliga fondmarknaden eller aktiemarknaden gäller det dock att placera pengarna rätt, det är inget konstigt med det.

Premiepensionen framgångsrik men kritiserad

Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna träffade en överenskommelse som ledde till införandet av det nya pensionssystemet. Det nya systemet bestod av två delar: inkomstpensionen och premiepensionen. Inkomstpensionen har visat sig vara ett minst lika skört system som ATP-systemet, men premiepensionen har visat stor potential. Faktum är att värdet på våra premiepensionskonton har ökat med i snitt 7 procent sedan millennieskiftet. Fondbolaget Advisor har åstadkommit en ännu högre avkastning: i snitt 10 procent per år sedan år 2000. Advisor säljer även en tjänst som innebär att de förvaltar PPM-kontot åt dig. Öka din pension med Advisor PPM.

I takt med att inkomstpensionen, den större delen av den allmänna pensionen, blir allt svajigare utgör premiepensionen en allt viktigare del av kommande generationers pensioner. Trots premiepensionens framgångssaga höjs rösterna på vänsterkanten från de personer som sedan införandet av det nya pensionssystemet varit kritiska mot PPM-systemet. De vill bland annat minska antalet valbara fonder från ungefär 840 till cirka ett tiotal, om ens det. Det finns även förslag på bordet som skulle tvinga pensionsspararna att regelbundet bekräfta sina val eller få sina pengar flyttade till det statliga förvaltningsalternativet.

Därför är premiepensionen viktig