Arrangemanget kring en effektiv konferens i Stockholm är lika viktigt som själva konferensen är. Det är dock så att professionella möten sällan planeras i tillräckligt stor utsträckning. När ett syfte och en agenda saknas förs diskussionen ofta in på ett sidospår. Detta är också anledningen till att professionella möten anses vara en av de absolut största slöserierna med tid på en arbetsplats. Du har förmodligen själv deltagit i, och arrangerat, en hel del professionella möten och konferenser. Genom att följa några enkla råd kan du säkerställa att din konferens i Stockholm blir mer effektiv och lyckad.

Konferens i Stockholm på Lidingö

Var ska din konferens i Stockholm äga rum?

Den första frågan du bör ställa dig är var konferensen ska gå av stapeln. Du har säkert några tankar kring vad du vill åstadkomma på konferensen och vilket budskap du vill nå ut med till deltagarna. Men var ska konferensen äga rum? Det finns många utmärkta anläggningar där du kan förlägga din konferens i Stockholm, det är således inte där skon klämmer. Du behöver dock ha syftet med konferensen väldigt klart för dig, så du kan välja den konferensanläggning som lämpar sig bäst för ändamålet.

Det är också viktigt att du funderar över vad du kommer behöva under konferensen. Du kan börja med att besvara följande frågor för att få en bra bild över vad som kan tänkas behövas:

  • Vilka kommer delta på konferensen?
  • Var ska konferensen äga rum? Säkerställ att det är lätt för alla deltagare att se och höra eventuella talare.
  • Behöver du anlita talare eller finns den kompetensen inom organisationen?
  • Hur dags ska konferensen börja?
  • När ska den sluta?
  • Varar konferensen en dag eller kommer den sträcka sig över flera dagar?
  • Behöver du och dina deltagare boende eller mat i samband med konferensen?
  • Vilka presentationshjälpmedel och andra resurser kommer du behöva?

Du bör ha målet med din konferens i Stockholm klart för dig. Ska ni dela in er i mindre grupper och brainstorma? Ska du dela med dig av viktig information? Fråga dig själv vad som är syftet med konferensen och skriv sedan ner en agenda för denna. Vilka resultat behöver du och dina deltagare uppnå?

Effektiv konferens i Stockholm