Dagens molntjänster är på stark frammarch. Vad är då en molntjänst egentligen?
Kort sagt är det en lagrings eller tjänst-funktion, som inte sköts av dig eller nödvändigtvis någon du kopplat till ditt företag. Det handlar om att ladda upp en viss typ av och mängd data till en särskild plats på nätet, som då kallas för molntjänst. Du låter då molntjänsten lagra dina filer, istället för att som förut var vanligast, låta lagra dem på en egen server eller extern hårddisk. Detta är idag varken särskilt ovanligt, krävande eller avancerat, utan upplevs mest bara smidigt av de flesta som använder det. Att lagra filerna på ett sätt så att du när som helst och var som helst – och dessutom från vilken enhet som helst – har tillgång till dem, det finns liksom väldigt begränsade fördelar med ett sådant system, så att säga.

Fler och fler talar nu om säkerhetsaspekter med molntjänster. Hur ser säkerheten egentligen ut? När företagare går från att kanske bara lagra fotografier för marknadsföring i en viss typ av molntjänst, till att kanske delegera ut vissa delar av sina tjänster helt till en molntjänst – exempelvis service av maskiner – då är det helt plötsligt betydligt större värden som sätts på spel. Ett gott råd verkar vara att skynda långsamt, oavsett hur stort eller litet ditt företag är. Det gäller att hitta en balans mellan nya och gamla IT-system, och att alltid sätta genomtänkta beslut framför att förnya sig för förnyelsens skull.

Vad är molntjänster?