I denna stund finns både kommunala, privata och kooperativa assistansanordnare i Uppland. Utöver dessa finns även möjligheten att själv vara arbetsgivare. Du kan välja själv – eller ta hjälp via en förmedlare. Vad är fördelen med att gå via förmedlare? Det handlar främst om säkerhet – utifrån två perspektiv.

Säkrare – Uppfyller förmedlarens krav

Alla assistansförmedlare har tydliga krav på de assistansanordnare som önskar samarbeta med dem. Följande exempel är från en av de större som bland annat är aktiv i Uppland:

  • Ägare och ledning ska träffa personal från förmedlaren
  • Assistansanordnare ska ha minst tio kunder. Detta för att skapa ett brett underlag för åsikter om dem.
  • Ekonomisk stabilitet. Detta gäller både att vinsten inte får vara för stor men även att de inte ska hamna i ekonomiska problem.
  • Kollektivavtal ska finnas med alla anställda
  • Kunderna ska få juridisk hjälp gratis

Detta är enbart ett axplock men visar att de har en rad olika krav som måste vara uppfyllda. En person som anlitar denna förmedlare kan därmed vara säker på att assistansanordnaren har granskats noggrant och följs upp regelbundet. Det blir därmed en viss säkerhet för att det är ett seriöst företag som tar sitt uppdrag på allvar.

Säkrare – Utifrån dina behov

Vid en första kontakt med en förmedling kommer de att diskutera med dig vilket behov du har i vardagen. På detta sätt skapar de sig en bild av vilka privata assistansanordnare som kan vara relevanta. De ”filtrerar” därmed fram de bolag som med största sannolikhet kan ge dig den hjälp du behöver. Om du istället kontaktar de olika anordnarna själv behöver du även analysera vad de erbjuder och vilken kompetens de har – något som inte är helt lätt.

Förmedlare – Hjälper dig att välja assistansanordnare i Uppland

Att gå via en förmedlare är gratis och har alltså flera fördelar. Efter kontakt sker en behovsanalys och därefter jämförs denna information med de anordnare som de har samarbete med. Därmed kan de ta fram förslag på de bolag som troligtvis kan uppfylla de behov du har. Du har däremot inget krav på att teckna avtal med någon av dessa – det är enbart en jämförelse och presentation.

(I denna artikel nämns Uppland men processen gällande att välja assistansanordnare gäller oavsett var i landet man bor. Skillnaden är hur många förmedlare och anordnare det går att välja på beroende på stadens storlek)

Varför gå via förmedlare i val av assistansanordnare i Uppland?