Marknadsföringsstrategi

Marknadsföringsstrategi är ett ramverk för att utvärdera olika aspekter av ett företag, från produkt till pris, marknadsföring, plats och förpackning till människor. Den syftar till att maximera affärsresultaten genom att ta itu med var och en av dessa delar. Marknadsföringsstrategin…

Vad är skönhet?

Under renässansen var begreppet skönhet inte bara en funktion av klass utan även av kvinnans fysiska utseende. Till exempel imiterade kvinnor på 1500-talet ofta drottning Elizabeth I:s ansikte och bar tjocka lager av kosmetika för att framhäva ansiktets skönhet. Samtidigt…