Den absolut vanligaste bolagsformen som småföretagare, är att starta och driva enskild firma. Det är vanligast av flera anledningar, bland annat är det den enklaste bolagsformen, men kan också vara ett ganska ensamt sätt att driva företag på. Detta eftersom du själv blir ensamt ansvarig för alla företagets skulder och avtal. Du delar alltså inte ansvaret med någon annan medföretagare, eftersom firman är enskild. För att tydligare bolagisera sin verksamhet kan man istället satsa på HB, KB, AB eller ekonomisk förening. Näturligtvis finns även andra modeller för den som främst kommer jobba utomlands.

Vad är ett Handelsbolag?

  • I ett handelsbolag är alla delägare personligt/solidariskt ansvariga för företagets eventuella skulder. Alla är alltså lika ansvariga för företagets ekonomi fullt ut.
  • Företaget det vill säga handelsbolaget sluter alla avtal som juridisk person. Det är alltså inte en enskild person som sluter avtal i egenskap av företag, utan alla delägare är lika delaktiga, och har lika stor del i företaget.
  • En mycket bra gej, om man väljer att starta ett handelsbolag, är att skriva ett kompanjonavtal. Där regleras sådant som kan kännas opepp eller allmänt knivigt att diskutera, särskilt kanske när man är i början av företagets uppstart, men som ändå är superviktigt att vara ense om, kompanjoner emellan. I ett kompanjonavtal kan man reglera till exempel bestämmelser för hur man vill fylla i ansökningsuppgifter till bolagsverket och skatteverket. Exempelvis finns det en uppgift som heter ”Gemensam firmateckning”. Om denna kryssas i, innebär det att alla firmatecknare, det vill säga alla delägare i handelsbolaget måste vara ense om allt man gör i företaget, dvs vad man köper och säljer och dylikt. Alla har ansvar gemensamt, och en enskild firmatecknare kan inte själv ta ett beslut om gigantiska inköp som ingen annan är med på att genomföra, som exempel. Detta ger dig som individuell firmatecknare mer kontroll, och ett gemensamt uttalat ansvar för företaget.
  • Vinsten delas mellan ägarna av handelsbolaget. Var och en skattar för sin andel, genom F-skatt.

Fördelar och nackdelar med Handelsbolag?

Handelsbolag låter ju spontant som ett väldigt solidariskt och jämställt alternativ till företagsform. En nackdel kan dock vara att om man exempelvis har ett handelsbolag med ett flertal delägare, och det av någon anledning är stor ruljans i delägarskapet. Om handelsbolaget skiftar delägare kan det vara knixigt att få till stånd godkännande av gamla delägare för alla inköp och försäljningar, i väntan på att den nya delägaren ska få ett godkännande som medansvarig. Hur lång tid registreringsprocessen tar är förstås väldigt olika, men man bör alltid räkna en viss tidsmarginal för säkerhets skull, och upprätta en bra kommunikation kompanjoner och/eller ex-kompanjoner emellan.

Det finns som sagt både fördelar och nackdelar oavsett vilken bolagsform du väljer. Oavsett vilket typ av bolag som passar just dig bäst, kommer ert företag sannolikt att behöva ta ställning till en hel del val och användningsområden för er IT-administration. Även om ni har ett mindre företag, kan det vara bra att känna till förändringar som är på gång inom området, så att ni som konkurrens-skapande verksamhet kan vara snabba på bollen!