Stor brist på personal inom byggsektorn under minst fem år

Det finns ett par branscher där bristen på arbetskraft förväntas bli mycket hög under minst fem år. Bland dessa finns byggbranscher enligt Arbetsförmedlingens prognos. De som idag utbildar sig till målare, murare eller träarbetare bör alltså ha mycket god chans att få jobb efter färdig utbildning.

Det var i början av 2018 som tidningen Svensk Byggtjänst publicerade en artikel där man presenterade sifforna från Arbetsförmedlingen. Där lyftes det fram att bristen på utbildad personal är stor och att denna bristen förväntades öka med tiden.

Delvis beror bristen på personal inom byggsektorn på att branschen överlag är i expansion. Den stora bristen på bostäder (inte minst i Stockholm) resulterar i nybyggnationer och ombyggnationer ”på löpande band”. Bristen på byggpersonal är just störst i Stockholm och mellanstora städer. Detta eftersom de är i en expansionsfas men många inflyttande. Det är enbart på landsbygden som efterfrågan är lägre.

Bristen har uppmärksammats på flera håll

Att bristen är stor på kunnig personal har lyfts upp av flera facktidningar och lokala nyhetstidningar. Det finns bland annat brist på murare, snickare och målare i Stockholm. Men även i andra delar har problemet lyfts upp.

Ett exempel är Folkbladet.se som publicerat en artikel om den stora bristen på målare som förväntas uppstå. I inledningen skriver de att bristen kan övergå till kris inom tio år. Detta om inte fler väljer att utbilda sig till målare och börjar jobba inom branschen.

En orsak att det är brist är att det helt enkelt inte är populärt att utbilda sig till målare redan på gymnasienivå. I en intervju nämns att bygg- och anläggningsprogrammet för många är andra eller tredjevalet vid gymnasieansökan. De som kommer in behöver därmed inte ha speciellt stort intresse för yrket – även om många har det.

I artikeln lyfts det fram att målare fortfarande dras med en ”gammal bild”. En bild av att det skulle vara farligt för hälsan, vilket det även var förr. Men med dagens krav gällande arbetsmiljö och ändrade färger vilket förbättrat yrket avsevärt. Exempelvis används enbart vattenspäda färger sedan en lag 1987 som förbjudit lacknaftabaserade färger vid inomhusmålning. Men även om detta alltså har förändrats för länge sedan kan det vara en orsak till att vissa drar sig för att jobba inom området. I längden skapar det en brist på målare i Stockholm och många andra städer i expansion.

Målare trivs överlag väldigt bra med sitt yrke och ser ljust på framtiden detta speciellt när man pratar med personal på målarenstockholm.se.

Förbättra webbplatsen för att synas

När man har en kommersiell webbplats är det viktigt att man kontinuerligt jobbar med att öka sin exponering. Om ingen ser, eller besöker, webbplatsen kan man inte använda den optimalt. Har man en butik i någon form kan synligheten ha en nära koppling till huruvida man kan generera en inkomst eller inte. Att satsa allt i sin marknadsföringsbudget på traditionell marknadsföring är sällan värt ansträngningen. Det finns stora kostnader för denna marknadsföring och utdelningen kan vara allt för låg. I och med att man vill attrahera de som är på nätet, är det också här man bör söka delar av sina kunder. Det finns ingen anledning att helt upphöra med vanlig marknadsföring, men i kombination med sökmotoroptimering kan man många gånger nå bättre resultat.

Hur rankar man på Google?

Det finns inte ett svar som alltid gäller på denna fråga. Allt handlar om hur webbplatsen ser ut för tillfället och vad för utmaningar som finns att hitta. När det kommer till sökmotoroptimering är det viktigt att titta på de olika delarna av en webbplats. Nedan finns en uppdelning som torde vara gångbar i flertalet fall.

  • Sidstruktur
  • Kod
  • Rubriker
  • Bilder
  • Alt taggar
  • Textinnehåll
  • Internlänkar
  • Externa länkar
  • Serverhastighet
  • Certifikat

Har man gått igenom listan ovan har man nått långt! Det är dock inte på något vis färdigt. Att sträva efter en optimalt sökmotoroptimerad webbplats är beundransvärt men inte alltid optimalt. Det behöver finnas utrymme för konstnärlig frihet. Trots allt handlar det inte bara om att man skall få en så bra position som möjligt. Det gäller också att användare tycker om att vara på webbplatsen och att man får besökare som stannar kvar! Här finns dock inte några motsättningar. Det går utmärkt att ha en sida optimerad för sökmotorer utan att den blir tråkig eller anonym. Har man själv inte rätt kompetens för att nå resultat inom SEO kan man vinna på att anlita någon expert utifrån. Det finns en rad olika byråer som jobbar hårt för att deras kunder skall få så bra synlighet som möjligt. Detta oavsett om man fokuserar på den egna hemsidan eller på länkar.

Sökmotoroptimering är en förhållandevis ny bransch i Sverige. Detta medför att utbudet växer stadigt. Genom att titta på vad en byrå erbjuder kan man jämföra tjänster och hitta den som är bäst för jobbet.

Vad tycker stockholmarna om sina fönsterputsare?

Vad tycker stockholmarna om sina fönsterputsare?

I Stockholm finns många fönsterputsare. Det är den största staden i landet och även den region där störst kundbas finns. En enkel sökning på ”fönsterputs Stockholm” på en recensionsplattform ger oss 110 träffar – med varierande betyg. I den här texten tittar vi på de olika företagen och deras recensioner, för att se hur nöjda stockholmarna egentligen är med tjänsten. Inga företagsnamn kommer att nämnas, då syftet enbart är undersökande.

Firma 1

Den första firman vi tittar på är också den största – och de har ett gott betyg. Av 762 omdömen har de fåt 4,5 av 5 i betyg, vilket är bättre än vad många av konkurrenterna får. De allra flesta ger fyra eller fem av fem, och ger beröm för firmans bemötande, punktlighet och snabba arbeten.

Att hitta en mer en negativ kommentar är svårt. Efter att ha scrollat ned en bit i kommentarsfältet ser vi att en signatur har gett tre av fem. Hon berättar att hon anlitat firman vid två tillfällen och att hon var mycket nöjd den första gången. Den andra gången var hon dock inte nöjd, med motiveringen att hon tyckte att fönstren inte blev riktigt rena.

Firma 2

Den andra firman i Stockholm vi tittar på är en städfirma som även erbjuder fönsterputs som tjänst. Av kommentarerna att döma är det många som anlitar dem just för att få sina fönster putsade. I allmänhet får de mycket bra kommentarer, och även fönsterputsen beröms specifikt. En signatur berättar att hon skulle rekommendera firman för de goda priserna. En annan användare som anlitat dem för storstädning och fönstertvätt skriver att hon inte hade några förväntningar, men att resultatet blev utmärkt. Hon berömmer också personalen, som hon säger var tillmötesgående och arbetade bra och effektivt. Hon ger firman fyra av fem i betyg.

Firma 3

Den tredje firman i Stockholm vi tittar på är, precis som den andra, en städfirma som erbjuder fönsterputs som tilläggstjänst eller om en del av städningen. Av 306 omdömen har de 4,7 av 5, vilket är ett av de bästa betygen bland firmorna som erbjuder fönstertvätt. En signatur skriver att hon gick en ”superfönstertvätt” och ger dem högsta betyg.

Information till Försäkringskassan vid privat assistanssamordnare

Om privat assistanssamordnare anlitas är det mycket viktigt att rätt information lämnas in till Försäkringskassan eftersom det är denna information som ligger till grund för hur stora utbetalningar som ska ske. Det gäller då både information från assistansanordnaren samt från den person som är berättigad assistans. Skulle någon information vara felaktigt eller saknas kan Försäkringskassan avvakta med utbetalningen till korrekt information uppgetts.

Krav på företaget

För att ett företag ska få bedriva verksamhet som assistanssamordnare krävs det att företaget har godkänd F-skattsedel samt har de tillstånd som krävs för att just utföra assistans. Dessa tillstånd ges ut av IVO och mer information om detta går att läsa på IVO.se

Krav på dig som är berättigad assistans

Om du är berättigad assistans ska du lämna in information till Försäkringskassan. I ett första skede är det blankett 3079. På den blanketten framgår det vilket företag som anlitas som assistanssamordnare. När den skickas in ska även avtalet mellan parterna skickas in som kopia. Skulle ett byte ske av assistanssamordnare eller avtalet ändras behöver en ny 3079 skickas in. Detta behöver komma in till Försäkringskassan före den 15:e för att utbetalning ska kunna ske till rätt betalningsmottagare. Därefter skickas en månatlig löpande uträkning in till Försäkringskassan.

Redovisning av utförd assistans

Varje månad måste en tidsredovisning skickas in som påvisar den utförda assistansen från samtliga assistenter. Detta kan ske med blankett 3059 eller elektroniskt via ELT. Överlag rekommenderas ELT då det minimerar risken för otydlighet eller fel ifyllda blanketter. Denna tidsredovisning ska skickas in så fort som månadssamanställning skett. Detta ska däremot alltid ske före den 5:e den andra månaden efter att den gällande assistansen blivit utförd. Efter att Försäkringskassan granskat den inskickade informationen kan eventuella kompletteringar behöva ske.

Assistanssamordnare påbörjar uppdraget – innan ersättning beviljas

I det fall en assistanssamordnare påbörjat ett uppdrag med assistans innan personen har fått klart med att assistans beviljas ska blanketten 3080 användas. Det är en blankett där man anmäler uppgifter kring den hjälp som utförts retroaktivt. Ovan information är en kortare sammanfattning av vad Försäkringskassan anger på sin hemsida som information till privata assistanssamordnare. Besök Försäkringskassan.se för aktuell information. (Med reservation för eventuella felaktigheter)

Förfrågan som inte visas hos UC

Förfrågan som inte visas hos UC

När man gör en kreditförfrågan tas vanligen en upplysning som visas hos UC. Detta kan ligga användaren i fatet om man vid ett senare tillfälle vill göra en annan ansökan. Att ha en eller två aktiva förfrågningar är kanske inte någonting som påverkar en framtida kreditbedömning, men ett allt för stort antal kan innebära att man bedöms som riskabel att ha som kund. Detta är en av orsakerna till att många vill minimera antalet kreditupplysningar som efterfrågats. Det finns ett antal kreditföretag som inte tar någon synlig upplysning från UC. Vilka dessa är och hur de jobbar går att se på deras webbplatser. För en sammanställning är detta en bra informationssida.

Smslån

När man beviljas ett lån går det ofta snabbt att få pengarna tillgängliga på sitt konto. Detta är en förutsättning för att lånet skall vara intressant i sin nuvarande form. Tanken bakom smslån är att man snabbt skall kunna använda pengarna. Det är en form av direktlån som ofta är intressant för mindre belopp. I och med att räntor jämte kostnader är högre än vid ett traditionellt lån, går det ofta ut på att man skall kunna betala tillbaks lånet i sin helhet på några månader eller snabbare. Följer man den återbetalningstid som avtalats vet man ofta i förväg hur mycket totalkostnaden kommer att bli. Skulle man dock behöva anpassa amorteringarna är det generellt en högre summa som blir totalkostnaden för lånet i fråga.

Att ta smslån är vanligt och utbudet större än tidigare. Samtidigt finns det alltid orsak att noga gå igenom de villkor som ställs upp för att man skall få ta ett sådant lån. Genom att jämföra smslån noga och gå igenom vad de olika företagen erbjuder, kan man minimera riskerna för att man skall behöva uppleva en chock senare. Sidan vi nämnt studerar ett tungt urval finansbolag inom smslån. På så vis kan de jämföra vad för lån som erbjuds och vilket som är det bästa sms lånet för dig.

Oavsett vad för lån som gäller, är det bra att göra matematiken för vad totalkostnaden kommer att bli. Räntan är en sak och den effektiva räntan en annan. Det finns vanligtvis startavgiftewr eller andra kostnader som påverkar den effektiva räntan på lånet som avses. Denna information finns alltid tillgänglig om man söker efter den. Antingen hos företaget eller via de sidor som jämför lån. Tänk på att det alltid är villkoren i avtalet som råder oavsett vad som finns att se hos någon förmedlingssida.

Fynda cykel på nätet

Fynda cykel på nätet

Inför varje säsong finns nya inköp som hägrar. Den cykel man använt under lång tid kanske äntligen skall få gå vidare till någon annan som drömmer om att byta till sig någonting roligt för sommaren? Att handla cykel på nätet har för många varit någonting nytt och obekant. I och med att man inte kan provcykla i förväg kan det finnas betänkligheter. Samtidigt finns möjligheten att göra riktiga kap! En cykelrea som erbjuder kvalitetscyklar är en guldgruva för den som vill cykla med bästa utrustning. Denna cykelrea har det mesta man kan önska sig inom cyklar, samtidigt som priserna är ordentligt rabatterade. Att köpa en cykel på rea kan innebära att man gör en besparing på över 20 % av originalpriset! Just denna rea har också en rutin för att anpassa och justera cykeln in i minsta detalj innan den skeppas iväg. Kort sagt en bra deal!

Även barncyklar

Det är inte bara cyklar för vuxna som kan dra iväg i pris. Det är inte ovanligt att barncyklar kostar nästan lika mycket som en vanlig cykel för herr och dam. När det blir tid för rea är därför även dessa cyklar eftertraktade. Hur man definierar cyklar vid utförsäljning eller rea kan variera en hel del. Vän av ordning kan dock hävda att alla cyklar med minst ett hjul är att betrakta som cyklar. Detta helt oavsett om man tänker på enhjulingar, spark och balanscyklar, barncyklar eller andra alternativ.

Genomgående kan man också nämna att handel på nätet öppnar för ytterligare valmöjligheter. Det är inte ovanligt att man i samband med att man skaffar cykel, också köper ny hjälm. Att ha en bra och säker hjälm är en förutsättning för att man skall kunna slappna av under cykelturen. Om någonting skulle inträffa som man inte är förberedd på, kan man minimera risken för skador. Finns även hjälmar till bra pris kanske man skall testa att kombinera en cykel och en hjälmstil som passar? Oavsett vad man söker på en cykelrea är en sak garanterad. Nämligen att man får en hel del åk och träning för priset som råder.

Eventservice och konferenstips

Många konferensanläggningar i Göteborg har regelbundna bokningar året runt och har därför stor erfarenhet av konferensarrangemang, men ofta vill kanske du som arrangör sätta en egen prägel på konferensen. Det är därför som många anläggningar klarar av att anpassa lokalen och utrustningen efter dina specifikationer. I vissa fall blir det något dyrare, men i gengäld säkerställer du att konferensen kommer att bli lika minnesvärd som du vill ha den.

Om du istället är ny på konferensarrangemang kan det vara en bra idé att ta kontakt med anläggningen för att se om de kan hjälpa dig med tips och råd. I och med de frekventa bokningarna är det ett flertal anläggningar som har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser med hög profil – och det är en resurs som du bör utnyttja. Samarbetet kan se ut på olika sätt, men det sker ofta genom att de styr dig i rätt riktning om du har frågor om catering, mötesrum eller alla andra praktiska frågor.

Olika storlekar på lokaler

Du kan lägga ner hur mycket energi du vill på att hitta rätt föreläsare och laga den bästa maten, men om du inte hittar rätt lokaler kommer deltagarnas minnesbild ändå att vara negativ. Ingen vill sitta ett par dagar i möten i trånga, mörka rum. Fräscha, rymliga lokaler påverkar stämningen positivt och gör att diskussionen och atmosfären också blir fräsch och rymlig.

Det är en av anledningarna till att Göteborg är en bra stad för konferenser. Valfriheten är stor oavsett om du ska ha en konferens för flera hundra deltagare från världen över, eller om det bara är ett internt möte inom företaget. Du behöver knappast oroa dig för att inte få plats när ett antal anläggningar erbjuder lokaler på tusentals kvadratmeter. Om du å andra sidan är ute efter något mindre och mer intimt finns det anläggningar som kan tillmötesgå dessa behov också.

Det är inte bara storleken som avgör en lokals lämplighet som konferensrum, det finns flera andra aspekter som spelar in också. Där ingår exempelvis planlösning, ljus och inredning. Många vill ha ett ljust och luftigt rum för att mötet ska kännas piggt och fräscht. Dessutom kan inredningen vara viktig eftersom du vill se till att alla har någonstans att sitta bekvämt, samtidigt som deltagarna ska kunna kommunicera med varandra på ett lätt och ledigt sätt – eller, om det handlar om en föreläsning, kunna se och höra talaren utan problem.

Ny teknologi för telefonväxlar

Soluno är ett företag som erbjuder molnbaserade telefonväxellösningar. Alla kommunikationslösningar är operatörsoberoende vilket ger kunderna en stor frihet att välja vilken operatör som passar dem bäst eller att byta operatör. Soluno är en av de största spelarna på den nordiska marknaden och växer hela tiden. Det är ett företag som har internationella ambitioner för sin telefonväxel och de har all anledning att ha bra självförtroende. På kort tid har de redan erövrat tio procent av den svenska marknaden tack vara sin unika och innovativa telefonväxel.

Solunos telefonväxel – både smart och effektiv

Solunos telefonväxel skiljer sig på många sätt från en traditionell växel. Alla kanske inte riktigt har grepp om vad en molnbaserad telefonväxel innebär men för den som köper in växellösningar är det enkelt att se hur många fördelar Solunos telefonväxel har. Men behöver inte köpa in kostsam hårdvara när man använder Solunos telefonväxel. Systemet är stabilt och du som företagare behöver inte hålla koll på tekniken eller uppdatera den, det sköter Solunos tekniker. Du får helt enkelt mer tid att koncentrera dig på ditt företag och att utveckla det på bästa sätt när du slipper ägna tid åt telefonväxeln.

Vem använder Solunos telefonväxel?

Det är många olika företag som använder sig av Solunos telefonväxel. Något som de alla har gemensamt är att de fokuserar på modern teknologi och nutidens teknik. De vill ha effektiva och lösningar för sin telefonväxel och har därför valt den molnbaserade växellösning som Soluno erbjuder. Solunos telefonväxel är en mycket avancerad form av mobil växel. Man kan koppla till mjukvarutelefoner och föra olika typer av statistik. Man kan spela in kunderna som ringer in och sin egen personal och integrera olika typer av databaser. Solunos telefonväxel kan enkelt anpassas till telefonkonferenser och olika CRM-program.

För den som vill ha nöjda kunder

Med Solunos telefonväxel kan man också koppla in en funktion som kallas ”web callback”. Kunden behöver då inte sitta i telefonkö och vänta på sin tur utan blir uppringda av någon från ert företag. Kunden kan själv välja vilken tid och dag som den önskar bli kontaktad på. Kunden kan begära att bli uppringd via er webbsida eller genom att kontakta er via sms eller email. Denna tjänst är mycket populär och kunderna uppskattar den. Kunden känner sig respekterad eftersom ni värderar deras tid och inte vill att de ska sitta i telefonköer och vänta.

Kameraövervakning ökar

Kameraövervakning ökar

Ska man sätta upp kameraövervakning på allmän plats så måste man ansöka om tillstånd och dessa ansökningar har ökat stort de senaste femton åren. Lagen har ändrats och sedan några år tillbaka finns det större möjligheter att få använda kameraövervakning. Den nya lagen innebär att man bara behöver göra en anmälan till länsstyrelsen i det län där övervakningskameran ska sättas upp. Ska man till exempel sätta upp kameraövervakning vid en bankomat, butik eller parkeringshus behöver man nu för tiden inte ansöka om ett speciellt tillstånd, man har bara anmälningsplikt till länsstyrelsen. Vill du ha en kameraövervakning på annan allmän plats måste du dock ansöka om tillstånd. 

Har kameraövervakning effekt på brottsstatistiken? 

Det är alltid svårt att studera kameraövervakning och vilken effekt den egentligen har på brottsstatistiken. För att kunna dra några statistiska slutsatser så måste man ha ett stort antal övervakningskameror att studera. Polisen brukar vara positivt inställd till kameraövervakning eftersom det förenklar deras arbete. Det är alltid enklare att identifiera förövare och inbrottstjuvar om det finns bildmaterial att gå på. Brottsförebyggande rådet har gjort en del försök och studier, till exempel satte man upp kameraövervakning på två olika ställen i Stockholms innerstad för att undersöka om kamerorna hade en effekt på våldsbrotten men det var svårt att dra några säkra slutsatser eftersom studien var så liten. 

Kameraövervakning – ett arbetsredskap för polisen 

Det finns vissa belägg för att sexualbrotten faktiskt minskar om man sätter upp kameraövervakning. Polisen menar också att man kan avbryta våld och fickstölder tack vara kameraövervakningen. Bildmaterialet som finns sparat kan hjälpa polisen i många situationer. Genom att kolla igenom övervakningsfilmerna så blir det mycket enklare att gripa misstänka brottslingar. Filmerna fungerar också som bra bevismaterial vid en eventuell rättegång. Polisen har också fått tillgång till mycket mer kameraövervakning i många utsatta förorter som till exempel Rinkeby och Tensta de senaste åren. 

Kameraövervakning på arbetsplatser 

Ibland finns det arbetsplatser som behöver kameraövervakning av olika skäl. Hur det får gå till är noga reglerat i lag. Det räcker alltså inte att göra en anmälan till länsstyrelsen när man vill installera kameraövervakning på en arbetsplats. Det är inte förbjudet att sätta upp kameraövervakning men man måste vara noga med att informera personalen. Dels ska man berätta för personalen att kameraövervakning pågår, dels måste man sätta upp skyltar som tydligt informerar om kameraövervakningen. Det är viktigt att både anställda och kunder vet att de är filmade. Dold kameraövervakning är inte tillåtet. 

Hur man beställer kontorsstädning i Stockholm

Hur man beställer kontorsstädning i Stockholm

Många vill beställa kontorsstädning i Stockholm med omnejd. Det finns många fördelar att beställa kontorsstädning till sin arbetsplats. Själva processen att beställa och få kontorsstädning i Stockholm eller i andra städer i Sverige kan tyckas komplicerad. Många drar sig för att beställa kontorsstädning för de tänker att det är tidskrävande och svårt. Att beställa kontorsstädning behöver inte vara några konstigheter alls. Här i artikeln kommer vi att prata om hur man gör för att beställa kontorsstädning i Stockholm!

Vilken kontorsstädning man behöver

Det första steget i att beställa kontorsstädning handlar om att bestämma vad man behöver. Tänk noga över dina behov för kontorsstädning i Stockholm. Behöver du någon som städar ofta eller bara enstaka tillfällen? Om du jobbar för ett företag kan du prata med dem och se om de har några avtal. Om du bara behöver kontorsstädning som handlar om att dammsuga är en sak. Vissa behöver mer kontorsstädning i Stockholm. Se till att du har detta klart för dig innan du går vidare till nästa steg!

Vilken firma man ska välja för kontorsstädning

När du väl blivit medveten om den kontorsstädning du är i behov av är det dags att välja företag. Att välja företag för sin kontorsstädning är inte det lättaste. Du måste känna förtroende från de som arbetar med kontorsstädning i ditt kontor i Stockholm. Om någon ska komma in på din arbetsplats reguljärt måste det vara någon du känner förtroende för. Fråga runt och kolla recensioner om vilka företag som jobbar med kontorsstädning i Stockholm. Kolla vilka som är rekommenderade och jämför priser. Ibland kan det vara värt att betala lite mer för sin kontorsstädning. Det viktigaste är att aktören är pålitlig och seriös! Du kan jämföra avtal som gäller mellan de olika erbjudandena för att sedan välja.

Hur kontorsstädning i Stockholm fungerar i praktiken

När du beställt firma för din kontorsstädning och kommit överens om avtal kan du slappna av. Beroende på vilket intervall du vill ha kontorsstädning i Stockholm kommer de att komma olika ofta. Det är i många fall samma person som kommer och vid en tid som passar dig. Du kan anpassa till schema så att du inte är i kontoret när det städas om du vill. Beroende på hur du känner dig mest bekväm kan du anpassa din arbetsvecka. Kontorsstädning kommer att utföras och du kan slappna av på ditt städade kontor.